2006/Dec/05


เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีของชาวท้องถิ่น
รวมทั้งคนไทยทุกคน จะได้ถือโอกาสนี้ทำความดี
ถวายในหลวง เพื่อให้บ้านเมืองของเราเจริญก้าวหน้า
และเกิดประโยชน์สุข อยากให้ชาวเราได้ถวายงาน
พ่อหลวงของปวงชน โดยการทำความดี ทำตามหน้าที่
อันดีงาม กอปรกิจทุกอย่างด้วยคุณธรรม
เท่านี้ พ่อหลวงของเราคงคลายพระราชหฤทัย
ในเรื่องของบ้านเมืองลงนะคะ

วันนี้ทางโครงการก็มีพิธีถวายพระพรชัยมงคล
โดยใช้ห้องอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรม ในการทำพิธี
อาจารย์ศรายุทธ แสนมี ได้กล่าวราชสดุดี
และถวายพระพรชัยมงคล และชาวท้องถิ่น
โดยนักพัฒนาชุมชนรุ่นที่ 9 ได้ร่วมกันร้องเพลง
ภูมิแผ่นดินนวมินทร์มหาราชา และ เพลงสดุดีมหาราชา
ส่วนคืนนี้คงมีนักพัฒน์บางท่านของรุ่น 9 ได้ออกไป
สนามหลวงเพื่อร่วมจุดเทียนถวายชัยมงคล
ร่วมกับพี่น้องชาวไทยที่มาชุมนุมกัน ณ ที่นั่นค่ะ

หลายๆ ท่านคงได้ถวายพานพุ่มและมีงานที่ อบต.
เทศบาลกันหลายคน นุชคิดว่าดีนะคะ
ทำงานวันนี้เพื่อพ่อของเราไงคะ

วันนี้แค่นี้ก่อน เอาไว้วันหลังมาบ่นให้ฟังอีกนะคะ

Comment

Comment:

Tweet